Disclaimer


Deze site heeft uitsluitend een informatief doel, derhalve kunnen er dan ook geen rechten worden ontleend aan de getoonde informatie.
Het gebruik van deze site is te alle tijde vrijblijvend en geheel voor eigen risico.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Purple Design uitdrukkelijk afgewezen.
Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.
Hoewel Purple Design zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden.
Purple Design aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.
De informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom van Purple Design zijn, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.
Hoewel Purple Design uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Purple Design geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.